top of page

搵學生流程

01

成為「易搵導師」導師

填妥簡單資料後,成為「易搵導師」導師

02

揀選及應徵補習

補習導師對招聘有興趣並申請

「易搵導師」將申請導師資料電郵比學生揀選*

03

聯絡學生

學生揀好導師後,

「易搵導師」會向學生同導師互相交換聯絡方法

學生同導師就可以開始自己聯絡啦!

*如有需要,學生可於選擇過程中向「易搵導師」拎導師嘅聯絡,我地係導師同意後,會交換雙方嘅聯絡

bottom of page